Knaben Leirskole
Knaben Gruvor
4480 Kvinesdal
Telefon: 38 35 58 66
Telefaks: 38 35 58 91
E-post: knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no
Org.nr.: 964 964 076 MVA
Du kan også ringe vår mobiltelefon 97 14 00 20.

 

KONTAKTPERSONER

Jan Rob – Leirskolerektor
Leirskolens rektor ble ansatt høsten 1984, og er en av Norges mest rutinerte leirskolelærere. Han er utdannet adjunkt ved Stavanger Lærerhøgskole. Rektoren deltar i undervisning både inne og ute, men er også skolens daglige og administrative leder. All bestilling av plass på leirskolen går gjennom Jan Rob.
Mobil: 97 14 00 20
E-post: knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

Ronny Røiseland – lærer

Terje Berntsen – Lærer

Eilef Netland – Vaktmester
Eilef begynte som vaktmester på leirskolen 1. september 2009. Han er ansett i 50 % stilling, og har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av skolebygningene. Spesielt svømmebassenget trenger daglig tilsyn. I tillegg har han også ansvaret for andre kommunale bygg på Knaben, f.eks Knaben Gruvemuseum.
Telefon: 91 34 39 78
E-post: eilef@fjotland.no

Turid Røiseland – Kjøkken og renhold