Mange uteaktiviteter, inndørs idrettsanlegg og svømmehall.

Uteaktivitetene foregår både i skogs- og høyfjellsterreng. Inne bruker vi den gamle Knaben skole med gym.sal, svømmehall og aktivitetsrom, alt til fri benyttelse.
Av aktiviteter kan nevnes botanikk, dyre- og fugleliv, førstehjelp, kart og kompass, meterologi, kanopadling, overnatting ute i telt eller snøhule. Om vinteren bruker vi skiene mye.

Aktuelle emner og opplevelser

  • Kart og kompass
  • Klær og utstyr, stell og bruk
  • Skikk og bruk i fjellet, naturvett
  • Sikkerhet i fjellet, vegetasjon, dyr og fugler
  • Meteorologi – værtjeneste
  • Teori om snøhulegraving, i noen tilfeller også i praksis
  • Kanopadling
  • Fiske
  • Førstehjelp

Hvis elevene og lærerne har spesielle ønsker om emner, tar leirskolelærerne gjerne opp dette.

Overnatting i snøhule
Elever på ungdkomsskoletrinnet kan få tilbud om å ligge ute i snøhule. De må selv, i samarbeid med en leirskolelærer, grave hulen(e).
Her tas det forbehold om vær.

Fjelltur m/overnatting – villmarksopplevelse
På alle barmarksopphold vil det bli gitt tilbud om en 2 dagers fjelltur med overnatting i telt, eller kanskje under åpen himmel. Turen vil bli ledet av en leirskolelærer. For at turen skal bli gjennomført, er det nødvendig med en minimum påmelding, avhengig av totalgruppens størrelse. Nødvendig utstyr som elevene selv må ha, er en god sovepose og en romslig ryggsekk. Leirskolen holder liggeunderlag, telt, kokeutstyr og annet lagsutstyr.