Velkommen til Knaben Leirskole – Åpent hele året!

x0510200828370

 

Knaben Leirskole ligger i det gamle grubesamfunnet Knaben i Kvinesdal kommune, 600 m.o.h.  Knabens historie med molybdengruber og verdenskrigene er meget interessant. Vi besøker også en del av de gamle gruveanleggene. Leirskolelærerne tar gjerne opp emner etter elever og klasselæreres ønsker. Opphold på barmark foregår i mai-juni og august-oktober, mens vintersesongen strekker seg fra januar til ut april.
Bestilling av uker skjer fortløpende. Skolen leies også ut til organisasjoner, foreninger mv. i helger og i skolens ferier. Ei uke, mandag til fredag, regnes som 4 døgn. Vi gir et gratis opphold til en lærer pr. 15 elever. Det beregnes ingen tillegg i prisen for noen av de aktiviteter som gjennomføres. Knaben Leirskole har tre fast ansatte lærere, 3 kokker/renholdere og 1 vaktmester. Kveldsvakt avtales etter den enkelte skoles behov.