I disse dage sendes leirskolens ajourførte informasjonshefte ut til skolene
x041220141047112139412310

Allerede mandag 5. januar kommer den første leirskoleklassen til Knaben leirskole. Skolen har ajourført sitt informasjonshefte.

Her kan du se heftet i Word og pdf

Informasjonsheftet inneholder også ny sengeplan for annekset