Anlegget ble åpnet for gruvedrift igjen høsten 2007. Prisene på molybden er lave i 2015, og det er dermed kun mikro-gruvedrift.