Sommeren 2008 ble et monument over gruvearbeiderne avduket.

Det var fylkesordfører Thore Westermoen som fikk æren av å avduke monumentet over ”Gruvearbeideren” under Knabedagen i 2008. Dette skjedde kun ca halvannet år etter at Knabens Venners styre gav grønt lys til prosjektet og utforming av en mini-modell av monumentet. I løpet av denne korte perioden har flere av Knabens Venners medlemmer utført mye arbeid på dugnad. Her nevnes noe:

  • En gjeng klatret opp den bratte fjellveggen i Ørnehommen for å dra den gamle gruvevogna ut av stollen hvor den en gang var i bruk.
  • Gruvevogna ble fraktet med helikopter fra stollmunningen øverst i Ørnehommen.
  • Fått vogna restaurert og brukt den som mal for en del av monumentet. I dag står vogna utstilt i besøksgruven.
  • Fått godkjenning for kunstneren Gøril Førsunds utkast
  • Sendt søknader om økonomisk støtte til foreningsmedlemmer, aktuelle kommuner, statlige instanser, banker, fagforeninger og næringsdrivende
  • Gjennomført en tett oppfølging av framgangen hos kunstneren i Stavanger og hos Jan Hagelands støyperiet i Mandal

Resultatet ble et levende monument over alle som har bidratt til Knabens lokale og nasjonale betydning og en ny kulturell attraksjon ved siden av den nye besøksgruven. Vi kan heller ikke si at vi er misfornøyd med de midler som er blitt samlet inn i løpet av bare 10 måneder (i tillegg til ca.200 dugnadstimer og mye gratis kjøring). Det viste seg støyperikostnadene ble noe større enn først antatt, mest pga. merarbeid i forbindelse med fundamentet. De samlede kostnader var kr. 436.156,-

Knabens Venner og de som har arbeidet med prosjektet har all grunn til å være stolt av sitt eget arbeide, og resultater. Nå har også Gruvearbeiderne på Knaben fått sitt velfortjente monument