Innredet i det gamle administrasjonsbygget på Knaben. Viser Knabens gruve- og krigshistorie. I museumshagen er det sandkasse med molybden, piknikkbord og bålpanne.

Knaben, lengst nord i Kvinesdal, på grensen til høyfjellet, er bygget opp på gruvevirksomhet. Knaben er blitt kalt “Nordens Klondyke”. Fra før 1900 til 1973 ble det tatt ut store mengder molybden fra fjellene her.

Molybden brukes som tilsetning for å gjøre stål sterkt, spesielt våpenstål. Under 2. verdenskrig var molybden svært viktig for rustningsindustrien. Tyskerne bygget store festningsanlegg rundt Knaben. I 1943 ble gruvene to ganger angrepet av allierte bombefly.

Det gamle administrasjonsbygget fra Knaben Molybdengruver benyttes i dag som museum og viser Knabens gruve- og krigshistorie. Andre etasje i museet er innredet slik det var da direktøren i sin tid bodde her.

De gamle arbeiderboligene ble etter hvert solgt ut til private og brukes i dag som fritidsboliger. I tillegg har det på Knaben blitt lagt ut nye hyttefelt.
I museumshagen i 2015 er det sandkasse med molybden, piknikkbord og bålpanne, samt to griser- Berit og Roma.
Grisene kan besøkes og mates. Ta gjerne med grillvarer om du ønsker et måltid ved piknikkbordet – ved står tilgjengelig.

Knaben er blitt et meget populært fritidsområde – sommer og vinter. Du finner merkede stier i området, blant annet til flere av de gamle gruvene ute i heia. Turen til Knaben 1 dekker både første og andre verdenskrig. Vennligst ikke fjern gjenstander fra krigen som ligger i utmarka. Sommeren 2015 ble det skiltet flere turstier og satt opp infoskilt langs ruta.

Åpningstider sommeren 2018 fra 23. juni til 5. august
Fredag og lørdager 11.00 – 15.00
Søndager kl 12.00 -16.00
Entre ca kr 20,- kun for museet (husk kontanter)

Guidet tur i besøksgruva
Søndager kl 13.00 fra 25. juni til 6. august 2017.
Oppmøte på parkeringa med gruvebyggene (vaskeriet).
Entre kr 50,- pr person

 

Andre grupper henvender seg til Knaben Leirskole (tlf. 97 14 00 20) eller Knaben Landhandel (tlf. 38 35 58 64).

DSC_0392

Knaben Gruvemuseum holder til i det gamle adminstrasjonsbygget – “KONTORET”