Den første molybdengruva i Knabeheia ble åpnet i 1885. Det har vært ordinær gruvedrift, med enkelte stopp fra 1885 til Knaben II ble stengt våren 1973. Knaben II var da Vest-Europas største molybdensulfidgruve.

Knaben ble fraflyttet og har i ettertid utviklet seg fra å være et industrisamfunn til å bli et feriested med 350 hytter, en landhandel, et skitrekk, og en leirskole. Som eneste gruveby i Norge har Knaben et intakt heishus, heistårn og vaskeri. Under fjellet skjuler det seg 21 etasjer.

Legg merke til Knabetjørn og hvordan halve vannet har blitt fylt igjen med sand. Sandeponiet er i dag trygt, og på det meste 25 meter dypt. Flere steder i fjellheimen finnes det gruver som kan besøkes på egen risiko. Den mest kjente er Knaben I – ca 4 km fra museet. Her finnes spor fra første- og andre verdenskrig.

Knaben Gruvemuseum holder til i gruveselskapets gamle administrasjonsbygg i gruvebakken. Knaben Kapell ligger like i nærheten av Knaben Landhandel som ble etablert i 1934.
Etter at gruvene ble nedlagt i 1973 ble det igangsatt en prøveordning med leirskole. Skolen som var helt ny i 1972 inneholdt gymsal og svømmebasseng. Siden 1976 har det vært om lag 20,000 leirskoleelever på Knaben. I dag er det veldig populært å leie leirskolen for helgeopphold, og blant gjestene er en gruppe som har kommet årlig siden 1976!