Knaben -et lite stykke verdenshistorie!

I gruvene på Knaben ble det utvunnet molybden. Siste arbeidsdag var 30. april 1973.
Gruvene har hatt sin storhetstid når det har vært ufred i verden, siden molybdenen benyttes når man lager våpen. På grunn av dette har Knaben en veldig spesiell historie. I dag er det leirskole og landhandel som er igjen. De gamle boligene til gruvearbeiderene er nå benyttet som fritidsboliger, og plassen har blitt så populær at det bygges stadig nye hytter.
Selve gruvebyen ligger på 630 m o.h. og de høysete fjelltoppene er nesten 1000 m.o.h.