Kvinesdal kommune har i sitt budsjett innarbeidet penger for å få breibånd til Knaben. Kommunestyret gjorde 13. februar vedtak om å inngå kontrakt med Telenor om bygging av breibånd innenfor en ramme av 3.1 millioner kroner.

Det ligger an til at fiber blir strukket til Knaben i løpet a våren 2013

NÅ ER DET OPP TIL DEM SOM HAR ØNSKET FIBER OG BREIBÅND OG SOM HAR SAGT AT DETTE ER VIKTIG KJENNER SIN BESØKELSESTID. ALLE OPPFORDRES TIL Å KOBLE SEG PÅ.

I tillegg har kommunen inngått en avtale om telefoni. Den innebærer blant annet at 3G vil være på plass på plass på Knaben innen sommerferien.


Dette bildet er tatt da en telemontør la tilrette for fiber, mens det ble gravd hull i veien over Tippen, da kulvert for skiløype ble laget.

 

Se også
http://innsyn.kvinesdal.kommune.no/Publikum/Modules/innsyn.aspx?mode=mo&SelPanel=3&ObjectType=ePhorteCommitteeCase&VariantType=Innsyn&ViewType=Detail&Query=ePhorteCommitteeCase.ID:13557