Kl 13.00 1. Påskedag arrangerer Knabens Venner tradisjonen familietreff på Knaben Fjellcamp ved Bergetjørn.

Det kjørtes løyper til, men deltakere velger selv hvilken vei de vil gå opp og ned igjen. Noen velger å stoppe ved Bergetjørn som en del av en lengre søndagstur.

Knabens venner fyrer opp bål og deler ut pølser, egg og saft.

Kl. 13.00 blir det friluftsandakt ved prost Hilde Sirnes.