Velkommen til julesamling kl 15.00 på kapellet.
Det blir julesanger, julespill, og juleevangeliet.

Velkommen!