Julebord på Storstova kl 19.30. Kr 650,-
I 2015 ble julebordet arrangert på Heishuset – og ingen stoler sto tomme!

I år har Torvløbakkan Gård klart å få ekte Knabengutter til å stå for musikkinnslaget.
De spilte opp til dans over hele Sørlandet på 60-tallet.

Årets lam er tatt tilbake fra slakteriet og sidene er lagt til salting.

Velkommen!

Påmelding Torvløbakkan Gård:

post@torvløbakkangard.no // tlf 909 69 470