Velkommen til en inspirerende workshop på Knaben med fokus på å skape sterke og personlige fotografier.
Torsdag 29. september til søndag 2. oktober 2016.
Finn roen på fjellet denne høsten, koble av omverden, koble på deg selv og finn konsentrasjon til å skape noe nytt.
Vi bor på Knaben leirskole og kombinerer undervisning med skog-/fjellturer, omvisning og historiefortelling i de nedlagte gruvene og driftsbyggningene, middagsbesøk på Torvløbakkan gard og spennende foredrag med psykolog Mats Moe.
Mats Moe: Psykolog – spesialist i klinisk voksenpsykologi.
Med sin faglige fordypning innen mentaliseringsbasert terapi (MBT), er Mats Moe opptatt av hvordan vi som mennesker forstår oss selv og våre omgivelser i lys av våre livserfaringer. Erfaringer danner minner. Noen minner er sterkere enn andre og kan ligge som lagrede bilder på vår netthinne. Styrken i minnene er tilknyttet den emosjonelle dimensjonen og kvaliteten som oppstår i erfaringene vi erverver oss.
Med denne innfallsvinkelen, vil presentasjonen ha som mål å belyse menneskelige så vel som mellommenneskelige faktorer som aktiveres mer eller mindre, både i det å være formidler og mottaker av kreativ utøvelse, i denne sammenhengen, rettet inn mot det å skape bilder.
Morten Berentsen (1970): Fotograf – Fotokunstner. Bor og jobber i Stavanger.
Han gjør hovedsaklig utsmykningsoppdrag og fotografering for næringslivet i regionen. Egne kunstprosjekter har resultert i bøker sammen med forfattere, billedkunst vises og selges i galleri. Han har gjort flere kurs og workshops for næringslivet samt kunsthallen i Stavanger. Berentsen er elev av fotograf og kunstner Morten Krogvold.
Gjennom Krogvolds utdanningsløp i Vågå samt workshops i Norge og utlandet har han funnet sin retning innenfor fotokunsten.

Les mer:  http://mortenberentsen.myportfolio.com/workshop
Facebook: https://www.facebook.com/events/614010678748778/

 

Foto: Morten Berentsen