Se vedtekter for Knaben Utvikling

Møtet er åpent for alle.
Men kun medlemmer har stemmerett

 
Knaben Utvikling BA
4473 KVINLOG
Organisasjonsnummer 987 618 493
 
SAKSLISTE ÅRSMØTE KNABEN UTVIKLING
Knaben kapell
Fredag 25. januar 2013 KL 19.30
 
Sak 1 Åpning
 
Sak 2 Styrets årsberetning.
 
Sak 3 Regnskap med revisorrapport
 
Sak 4 Forslag:
Forslag må være styret i hende innen 17. januar 2013
Sendes til
eller
ivhunsbe@online.no (Anton Ivar Hunsbedt)
 
Sak 5 Handlingsplan for neste år.
 
Sak 9 Budsjett for 2013
 
Sak 10            Valg – Sittende styre
De ulike velforeninger har samlet to representanter i styret. Men etter vedtektene skal Knaben Vel ha den ene.
 
Sak 12. Valg av revisor
 
 
 
 

Anton Ivar Hunsbedt, leder                                                               Jan Rob. sekretær