Velkommen til Informasjons-og debattmøte om utbyggingsprosjektet Buheii Vindkraftverk Dato:Fredag 22. august kl. 19.00 Sted: ParkeringsplassenReinshommenhyttefelt 2,Knaben Agenda: Innledning og velkommen ved ordstyrer Wiggo Svendsen, styremedlem i «LA NATUREN LEVE» 1. Informasjon om prosjektet Buheii Vindkraftverk v/prosjektansvarlig Gudmund Sydness, Nordisk Vindkraft Norge AS, og styreleder Dag C. Weberg, HybridTech. (maks 15min) 2. Ordfører Svein Arne Jerstad og kommunalsjef Jostein Røyseland (eller en annen person som har ansvar for saksfeltet) om Kvinesdal kommune sin rolle i prosessen med konsekvensutredning og politisk behandling av konsesjonssøknaden. (maks.15min) 3. «Rød varsellampe blinker for Agders Grønne Batteri»,innlegg ved Fylkesleder i Naturvernforbundet i Vest-Agder v/Peder Johan Pedersen. (maks.15 min) 4. «Om støy og skyggekast fra vindkraftverk» v/ geofysiker Sveinulf Vågene. Erfaringer som nabo til Lista Vindkraftverk v/Willi Larsen (maks.10min) 5. Kort innlegg fra «Bevar heiane» v/sekretær Fridtjof Jaatun(maks.5 min) 6. Debatt VEL MØTT ! Fridtjof Jaatun