nyhet_x20082014181141943611747

Det er tre måneder siden Marianne Haugland ble ansatt som prosjektleder for Knaben. Nå informerer hun om hva hun har stelt med i denne perioden

 

Etter tre måneder som prosjektleder for Knaben informerer Marianne Haugland om hva hun har stelt med i denne perioden.

Hun benytter også anledningen til å takke for den gode velkomsten hun har fått, og alle de trivelige møtene.

Hun minner også om om:

NVE sitt møte om vindturbiner på Kvinlaug idag tirsdag kl. 19.00.

Møte for velforeningene fredag kl 1900-2100 på Leirskolen (invitasjon utsendt ledere)

Julekrambu i Landhandelen, Julemarked i Kapellet, og julebord i Heishuset lørdag 6. des.  Se https://www.facebook.com/visitknaben

 

Marianne Haugland, Prosjektleder Knaben kan treffes slik:

INNOVASJON KVINESDAL SA

Mobil 945 08 451

marianne@innovasjonkvinesdal.no

 

 

INFOSKRIV 1 – 2014 – KNABENPROSJEKT
Tiden går fort og nå har jeg – Marianne Haugland- vært ansatt i Knaben prosjektet i 3 måneder. Vedlagt er informasjon om ulike tema som opptar folk jeg har vært i dialog med. Selv om jeg ikke får utbrodert hvert tema tror jeg denne informasjonen kan være interessant for mange.

 

 

Mulig Ny Landhandel på Grinihaugen – Innfallsporten til Gruvebyen

Heidi Risnes har spennende planer for ny landhandel. Hun ønsker å bygge butikk med cafè og krambu. For å finansiere bygget er planen å selge fem leiligheter à 2,5 mill. Området tilhører kommunen og dermed er Heidi avhengig av å få kjøpt billig tomt. Dette blir det opp til politikerne å bestemme. Slik sitasjonen er i dagens butikk kan ikke Heidi selge pølser eller annet pga Mattilsynet og mangel på ventilasjon.

 

Rundløype rundt Knabetjønn

Rundløypa i 2012 ble anslått til om lag 15 millioner kroner for 2,7 km rundløype med asfalt og lys. Stein Arvid Endresen har vært en ildsjel bak prosjektet. Siden sist har kulvert, bro ved Stølen og litt vei blitt laget. For å redusere kostnaden ytterligere ser man på å flytte broen (kjørbar for tråkkemaskin) østover, for å redusere lengden til ca 2 km. Nytt løselig estimat ligger da på om lag 5 millioner kroner eks mva.

 

Maling av Knaben Gruvemuseum

Dette er satt på prioriteringslisten for 2015 av teknisk etat på kommunen. For øvrig er det politikerne i kommunestyret som bestemmer om det skal bevilges midler til dette.

 

Den Norske Turistforeningshytte (DNT) på Knaben

Lister Friluftsråd, Flekkefjord og Opplands Turistforening (FOT), Innovasjon Kvinesdal og Knaben Leirskole har sendt høringsuttalelse til Setesdal Vesthei og Ryfylke (SVR) om ønske å bygge DNT hytte ved Kyrevatn nær Knaberøysa. Området ligger i Landskapsvernområdet og langs den merka stien mellom Knaben og Ljosland. Man er avhengig av at vernemyndighetene er positive.

De samme som ovenfor har anmodet grunneierne i sameiet på Knaben til møte i julen. Der vil fordeler og ulemper med DNT hytte bli diskutert, og det blir opp til grunneierne og bestemme om de ønsker en hytte på sin eiendom.

 

Nytt fra Hattevarden – sør for Kvinavegen

Vær oppmerksom på at hytter med tomt på 49m2 er til salgs i Hattevarden for 1,5 mill.! Hyttene har sengeplass til 6 personer. Det blir bygget hyttetun- spennende, nytt konsept i Norge! Det er ønskelig at ett tun bygges ut av gangen – slik at man ikke føler man bor i et anleggsområde. Det er plass til over hundre hytter. Det er tre ulike hytter å velge i, i en prisklasse fra 1,5 mill til 3 mill. Størrelse 49m2-120 m2. DinHytte har den 1. november byttet navn til Simon af Sande Byggerier AS.   www.simonsande.no

 

Maling av gruvebygg, gruvetårn og heishus

Gruvebyggene tilhører Staten. Forvalter er Direktoratet for Mineralforvaltning, tidligere Bergverket. Staten eier hundrevis av bygg rundt i Norge og pga lite midler prioriteres sikkerhetstiltak i forbindelse med drift av gruver.

Signalbyggene for Knaben er gruvetårnet og heishuset. Disse ble restaurert og malt i 2007 med en kostnad på 3,5 mill. Både kommunen og staten betalte for dette. Dette medførte at andre gruvebyer i Norge la press for å få sine bygg malt!

På grunn av HMS er det lite aktuelt få inn lag og foreninger til å utføre maling-jobben på et stort anlegg som på Knaben. Da Knaben Gruver er den eneste av 6 norske gruvebyer med intakt heishus, tårn og vaskeri vil det fra prosjektets- og Andreas Sigersvold sin side diskuteres hvordan man skal gå fram for å få resultat.

 

Renseanlegg ved Pelledammen

I 2011 ble det bygd renseanlegg nær skianlegget. Dette hadde en kostnadsramme på 10 millioner som skulle nedbetales over 20 år. Kommunen anslo at det kom til å bli bygget ti hytter i året, og at hver betaler totalt 76 000 kr i tilkoblingsavgift (Vann kr 26 000. Engangsgebyr på avløp kr 50 000,- ). Tilkoblingsutgiften på 50 000 kr kan ikke brukes til å nedbetale lånet i henhold til veilederen. Men å regulere opp og ned de årlige årsgebyrene. Selvkostveilederen tar hensyn til generasjonsprinsippet ved investering i anlegg. Det vil si at låneavdraget skal være lik den økonomiske avskriving.
Slik det er nå så har kommunen forskuttert utgiftene, det vil si at abonnementene skylder kommunene penger via selvkostfondet. Nedbetalt lån er 1,5 mill. Det var 16 tilkoblinger i 2013-14.
I 2012 fremmet Rådmannen at tilkoblingsavgiften burde være lik som i resten av Kvinesdal – altså (10 +10) 20 000 kr. Kommunestyret stemte ned forslaget. Dermed er det usikkert om prosjektet skal ta dette opp på ny siden det har blitt fremmet for to år siden og det ikke er noe nytt i saken.

 

Brøyting til vinteren

Brøytemannskapet på Knaben består av Anton Ivar Hunsbeth og Are Mygland. Anton leier inn Olav Harbakk, Svein Follaug, Chris Tommy Harbakk, Ricardo og Dag Olav Norås. Anton har avtale med RISA og har dermed ansvar for riksveien/fylkesveien, inkl. gruvebakken.
Hver velforening gjør skriftlige avtale med disse brøyterne for vinteren, og avtaler dermed også pris og tidspunkt for brøyting. Har du innspill, kontakt din velforening (kontaktpersoner – se under)

 

Samling for velforeningene fra de 7 hyttefeltene

Hver velforening vil bli invitert på samling hvert år av Innovasjon Kvinesdal. Første samling er fredag 5. desember. Følgende representanter: Harald Tveit (Løgeheia 2), Tor Magne Madsen (Løgeheia 1), Svodin (Ingen leder, 7 hytter), Morten Aareskjold (Reinshommen), Sigbjørn Netland (Kvinavegen), Geir Berheim/ Ørnehommen, og Ove Drange (Knaben Vel/Gruvebyen). Representantene for vel’ene i Knaben Utvikling er også invitert – Thor Ivar Sandsmark og Ole Jørgen Melleby. Har du som hytteeier noe på hjertet – kontakt din leder i forkant av møtet.

 

Ny «museumscafè»

Anton Ivar Hunsbeth og Ole Z. Torkildsen har i mange år hatt planer om å bygge en museumscafè eller møteplass under Landhandelen. Årsaken er at Anton selv er oppvokst i bygget og har en mengde spennende gjenstander fra morens butikkdrift. Man tenker møtested for 50 personer, flatskjerm med film fra gruvene, kjøkken til matlaging, og servering. Guide i gruvene – Ole Z. -har lenge ønsket et slikt sted å ta med bussturistene som skal på gruvebesøk. Det arbeides videre med planene.


Offentlig toalett og hjertestarter

Offentlig toalett på Knaben er på leirskolen. Det er jente- og guttedo som alltid står åpen. Den er dessverre ikke handicapvennlig. Det vil bli satt opp skilt ved hovedveien. Symbol eller tekst for hjertestarteren vil også komme. Hjertestarteren står innenfor første ytterdør til leirskolen. Den er alltid ulåst. Nb! Det blir kurs på nyåret i bruk av hjertestarter i regi av Gyland Røde Kors.


«Arrangement 2015» innsamling

Det er ønskelig å få samlet inn alle arrangement på Knaben for neste år. Arrangementene kommer på knaben.no, facebook og som et skriv på butikken, men først i januar!

 

Knaben Leirskole

Knaben Leirskole har 8000 overnattingsdøgn og om lag 1100 elever i året. I tillegg er det helgeutleie over 40 uker i året. Det koster minimum 12 900 kr å leie leirskolen for helga. Antall sengeplass er 69.

 

Nytt om Knaben Ski- og Aktivitetssenter

Sissel Harbakk er ansatt som ny daglig leder på skianlegget i vinter. Nytt i vinter er et barnebånd på 28 meter. Dette ligger på bakken og man behøver ikke «heisvakt». Det vil jobbes for å få til skibuss i vinterferien slik som i fjor. Anlegget blir åpent i helgene fra januar til påske. I tillegg blir det åpent ukedagene i vinter- (Rogaland og Vest-Agder) og påskeferie.

 

Nytt om Knaben Camping

Det blir omstrukturering på campinga da det i dag bare er 4-6 vogner. Anne Torhild Mygland har gjort en formidabel innsats på campinga men velger nå å trekke seg. I stedet vil Evija Solås ta renhold. Foreløpig er det litt usikkert hvordan resten blir organisert.

 

Visit Norway – Norges offisielle reiselivsportal

I dag finnes følgende på www.visitnorway.com/Kvinesdal:
Knaben Landhandel, Kapell leilighet, Knaben Leiligheter, Knaben Ski- og Aktivitetssenter, Knaben Museum og gruvebesøk. I tillegg skal leirskolen og Klubbhuset legges ut.

 

Møter med prosjektleder

Siden jobbstart 1. september har undertegnede hatt fokus på å ha møter med flest mulig som har tilknytning Knaben, enten det er næringsdrivende, grunneiere, velforeninger eller «Knabenvenner» generelt. Fortsatt gjenstår mange møter. Ta gjerne kontakt om du vil ha en prat!

Prosjektleder har nå hatt møter med:

Heidi Risnes, Anton Ivar Hunsbeth, Jens Eftestøl, Ove Drange, Turid Røyseland, Eilef Netland, Are og Anne Thorhild Mygland, Torkel Moland, Torvløbakkan Gård, Magne Solås, Svein Tore Overå, Torleiv Kvinen, Stein Arvid Endresen, Odd & Aslaug Kvinlaug, Id Knaben, Camping og Skianlegg gjengen, Jan Rob, Solli Jaktgard, Einar Risnes, Turid Netland, Per Sverre Kvinlaug, Jan Arve Røyseland, Andreas Sigersvold, Erik Peersen, Bjørn Åge Austad, Laila Danielsen, Ove og Irene Drange, Sigmund Oksefjell, Sandra Svindland, Arne Knaben, Christin Thrygesen, Sigbjørn Netland, Thor Ivar Sandsmark, Ivar Krågeland, Hans Sandvand, Laila Risnes, Alice og Bjørn Dagfinsen, Sissel Harbakk, Jan Arild Røgenes, Gaute Sjøthun, Evija Solås, Knaben Utvikling, Harald Tveit, Laila Danielsen, Tine Galdal Kvinen.

 

Næringslivsmøte

Innovasjon Kvinesdals Fjotlandsprosjekt vil innkalle til næringslivsmøte for alle næringsdrivende på Knaben og Fjotland. Første møte blir i 2015. I tillegg vil vi etter behov ha møte for en mindre gjeng av næringsdrivende på Knaben.

 

Grunneiere og sameiet på Knaben

Det er følgende grunneiere på Knaben: Alice Dagfinsen (17,5%), Are Mygland (12,5%), Magne Solås (12,5%), Jens Eftestøl (12,5%), Odd Kvinlaug (12,5%), Arne Knaben (12,5%), Torleiv Kvinen (12,5%), Torbjørg Haukland (3,75%) og Sigurd Krosli (3,75%). De eier 85 319 (eks vann/elver) mål i felleskap. Området de eier sammen strekker seg fra «smultringen» rundt Knabetjønn og videre nord-østover mot Åseral. Unntaket er området med gruva og leirskolen. En del av området deres ligger i landskapsvernområdet. Staten eier sanden på Knaben!

 

Fiber og 4G

Det er 4G på Knaben, og i hvert fall på min mobil fungerer det godt.
Gruvebyen med Ove Drange i teten har stått på for å få fiber. Dugnadsånden har vært formidabel. På grunn av mildt vær har noen allerede fått fiber. Harald Tveit i Løgeheia 2 er nå i gang for å rekruttere til fiber ellers på Knaben.

 

Innovasjon Norges Vertskapskurs

  1. til 28. oktober arrangerte Innovasjon Kvinesdal et vertskapskurs sammen med Innovasjon Norge på Solli Gård og Utsikten Hotell. Märit Torkelson fra Vertskapet var foredragsholder. Åtte stk fra Knaben deltok. Hyggelig at noen ekstra ektefeller deltok på middagen på kvelden!

 

Buheii Vindkraft //www.nve.no
Buheii Vindkraft As har søkt om å sette opp 23 vindturbiner på 150 m på fjellet bak Risnes. Dette er en meget omdiskutert sak. NVE arrangerer møte om saken tirsdag 2. desember kl. 1900 på Kvinlog skole. Frist til høringsuttalelse 15. desember.

 

Ny fylkesvei fra Kvinlaug til Knaben

Kommunens handlingsplan har asfaltering fra Kvinlaug til Knaben som prioritet nr 1. når det gjelder re-asfaltering av fylkeskommunale veier. Kommunen har ikke fått gjennomslag for det hos fylket enda. Det følges opp i de møter kommunen har.

 

Knaben.no

Nettsiden Knaben.no har høstet mye skryt for hyppige oppdateringer. Siden er for øvrig dyr i drift. Derfor ønsker Knaben Utvikling (eier av siden) å «flytte» siden. Mye vil raskt komme på plass, annet tar lengre tid. Knaben prosjektet vil også få sin plass på siden for å informere om ulike tema.

 

Knaben Frifond

Styret: Odd Omland, Per Sverre Kvinlaug, Jostein Røyseland, Are Mygland, Alice Dagfinnsen (Organ bestående av 3 representanter fra Kvinesdal kommune og 2 representanter fra grunneierne). Sist møte: 29.6.2012. Det har ikke vært møte siden, da det ikke er midler i fondet.

I forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtaler på Knaben, vil Kvinesdal kommune kreve inn kr. 60 000 pr. enhet/leilighet. Ved dokumentasjon av inntil kr. 30 000 pr. tomt eller enhet innbetalt til frifond på Knaben, kan beløpet i utbyggingsavtalen reduseres tilsvarende.

 

Sosiale medier; Facebook

Vi har nå om lag 770 likere på facebooksiden «Visit Knaben». Join us please!
Det er mange FB grupper på Knaben, bl.a. Skianlegg, Landhandel, Leirskole.

 

Til slutt,

Ta gjerne kontakt om du ønsker ytterligere info om temaene over eller du ønsker et møte med meg!

 

Hilsen

 

Marianne Haugland
INNOVASJON KVINESDAL
Knabenprosjektet
#94 50 84 51

marianne@innovasjonkvinesdal.no                                                              2. des. 2014