For informasjon om områdene i Gruvebyen som kan fortettes etter Kommunedelplanen av 2011; se www.kommunekart.com > Kommunedelplan > Kvinesdal > Let fram Knaben.
De mørkebrune områdene kan fortettes, dvs A09, A10, A11,A12, A14. De lysebrune er allerede bygd ut.
Det ligger ikke inne fortetting i Gruvebakken.
Som du vil se av kartet så kan man ikke på nåværende tidspunkt se presist hvordan tomtene blir, eller hvor mange det blir.
Det vil det jobbes med i reguleringsplanen som nå er under utarbeidelse.
Kommunekart.com kan lastes ned som app.