Vær vennlig å se til at ALT søppel plasseres i containerne, og ikke på utsiden.
Nylig var det plassert bæreposer og trevirke på utsiden av containerne ved renseanlegget.
Dette er unødvendig.

Søppelavfall av størrelse kan levers på Øyesletta (ved Eramet) eller på Erikstemmen i Flekkefjord.
http://erikstemmen.no/index.php/aapningstider/
Nb!  IRS sin mobile gjenvinningsstasjon kommer til Knaben lørdag 13. mai, 2017.

Ta også hensyn til brøytemannskapet. Tenk konsekvensene hvis snøfresen “sluker” søppelposene.
Hjelp oss å ta vare på miljøet!

Meld ifra til IRS Miljø hvis containerne er fulle, hvis du registrer noe galt, eller hvis det er søppel på utsiden.
Tlf. 38 32 60 80.