Nå ligger forslag til detaljregulering ute til offentlig ettersyn
x19112009131305113514198

Nå ligger forslag til detaljregulering ute til offentlig ettersyn. Vil du vite mer, kan du gå inn på Kvinesdal kommune sine hjemmesider.

Eventuell merknader/opplysninger i tilknytning til planforslaget må være oversendt skriftlig til Kvinesdal kommunen innen 05.09.2014.

http://www.kvinesdal.kommune.no/siste-nytt/nyhetsarkiv/1679-offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-hattevarden-hyttefelt-knaben