Etter avtale med grunneierne har hytte-vellene blitt enige om å betale et gitt beløp for at det skal være gratis fiske med stang i vann på Knaben denne sommeren. Beløpet er lavt og skal dekke innkjøp av fiskeyngel. Det er satt ut fisk i Bergetjørn og Knabetjørn. Nb. Fiskekort for elva kan kjøpes hos Heidi på Landhandelen!