Stor dugnadsinnsats i gruvebyen for å få lagt fiber.

I gruvebyen på Knaben har over 60 medlemmer av Knaben Vel sagt at de ønsker å legge til rette for fiber inn til sin eiendom. Over halvparten av disse har i tillegg gjort avtale med Agder Breiband om abonnement. For å få dette til er det nødvendig med en dugnadsinnsats. Midt i uka graves det grøfter. Så blir rør lagt nedi og dekket med fin masse ved håndemakt. Dette blir gjort på dugnad av de interesserte. Så kommer det gravemaskiner og tetter igjen grøftene.

Fredag var den første dugnadsgjengen i gang med å legge trekkerør for fiber i grøfter. Deltakeren her fikk opplæring i hvordan det hele skal gjøres, og de fungerte som arbeidsledere i ulike lag for en større flokk dagen etter. Lørdag 11. oktober møtte hele 31 personer opp for å legge fiber i Gruvebyen. Det hele fungerte meget bra, og mye godt arbeid ble gjort. Omtrent halvparten var også med noe timer på søndagen. Da helga var over hadde man utført så mye som var planlagt, og litt til. Leder i Knaben Vel, og fibersjef Ove Drange var meget godt fornøyd.

I hovedgrøfta har det også blitt lagt et ekstra trekkerør. Dette ble gjort for at andre hyttefelt, for eksempel Løgeheia, Kvinavegen og framtidige felt også kan knytte seg til hovedskapet, som er plassert inne hos Knaben Leirskole. Det vil også bli lagt til rette for Reinshommen hyttefelt.

Førstkommende helg er det klart for ny dugnad. De som deltok denne gangen syntes dette var meget gøy, og mange har allerede sagt at de kommer igjen. Foruten at en gjør en nyttig jobb, blir en også kjent med sine hyttenaboer på en god og annen måte. Både kvinner og menn, unge og eldre deltok i helga.

x12102014230807133902067 x1210201423090481006000 x121020142312101942113269 x12102014231313143072441 x12102014231450254566216 x121020142318471683211652