Knabeheia er en del av Verneområdet for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene (SVR) Nå holder man på å lage en ny forvaltningsplan.

x20092014085714235446085

Planen sier noe om
Ferdsel i området
Motorferdsel i området
Bygg i området
Reinsdyr
Informasjon

Det er satt en høringsfrist 1. november for å si noe  om planen.

Du finner forslaget på linken nedenfor

http://www.nasjonalparkstyre.no/svr/Planer-og-publikasjoner/Ny-forvaltningsplan/