Har du søppel å bli kvitt?
Bruk da dette tilbudet fra IRS Mijø;
Oppmøte ved campinga kl 11-13.
Pris kr 150,- for 1 akslet henger, og kr 300,- for 2 akslet.
www.erikstemmen.no