To speidergrupper planlegger å ha en leir ved Bergetjørn.

fra 24. til 26. juni

Vi anbefaler derfor at andre grupper ikke planlegger å bruke Knaben Fjellcamp disse dagene.