To speidergrupper planlegger å bruke Knaben Fjellcamp ved Bergetjørn til leir fra 24. til 26. juni.

Vi anbefaler derfor andre grupper å ikke planlegge overnatting i den perioden