Vikariat leirskolelærer
https://www.kvinesdal.kommune.no/ledige-stillinger-kvinesdal/5172-leirskolelaerer-100-vikariat-id-1227

Lederstilling på kjøkken og reinhold

https://www.kvinesdal.kommune.no/ledige-stillinger-kvinesdal/5169-arbeidsleder-kjokken-og-renhold-50-fast-id-1226