Foreninger og lag som ønsker å leie Knaben Leirskole vinteren 2018 må sende søknad til

knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no inne 1. september