Lørdag 23. juni

 

Besøksgruva:

10.00  Omvisning i besøksgruva

 

Knaben kapell

12.00  Åpning av Knabendagen – Knaben kapell

v/ ordfører Per Sverre Kvinlaug

12.15  Syng med oss – Knaben kapell

 

Knaben Leirskole

14.15  Knabenseminar

Tema:

“100 år siden Knaben Molybdengruver ble etablert”

V/ Jan Rob

 

15.00  Utdeling av “Miljødiplom for Knaben – 2018”

 

15.15  Killingrittet – Start ved Klubbhuset

15.20  Bukkerittet – Start ved klubbhuset

 

21.00  Gruvefest på leirskolen

Musikk: Mine Boys

Entre

 

 

Knaben Gruvemuseum er åpent fra 10.00 til 14.00

Potetkjelleren åpen fra 10.00 – 12.00 og 13.00 – 14.00

Matsalg på leirskolen fra 11.00

 

For detaljer i programmet – Følg med på www.knaben.no og Visit Knaben (Facebook)