Ei større gruppe skal bruke Knaben Fjellcamp, ved Bergetjørn