Det blir folkemøte på Knaben Kapell fredag kl 17.
Alle ønskes velkommen. Her blir det info ved dagens prosjektleder, næringssjef og ordfører.
Det blir altså info om dagens prosjekt, om nytt 2 årig prosjekt og en liten status og fremdrift på utlysning av stilling som prosjektleder.
Velkommen!