ARRANGEMENTET ER FLYTTET TIL GAPAHUKEN VED LEIRSKOLEN

Kl 13.00 Friluftsandakt med Rune Harbo

På fjellet ved Knaben Fjellcamp. Ca 5 km å gå på ski fra parkeringa på sanden nær Løgeheia.

Knabens Venner er arrangør og serverer pølser, saft, kaffe og hardkokte egg. Gratis.

Se ut.no for kart og info.