Kl 10-14. Det blir enkel servering. Ta med hansker, sag, hammer etc.
Det blir utearbeid; alt fra maling til snekring til rydding av busker.