På bakgrunn av dette spør vi om dere kan stille opp på  dugnad 19/8, 26/8 og 2/9. Oppstart kl 10 hver av disse dagene.

Vi planlegger å arrangere dugnad der hytteeiere fra Reinshommen, Gruvebyen, Kvinavegen, og Løgeheia stiller opp sammen. Dette håper vi bidrar  til at medlemmene i vel-ene på Knaben blir mer kjent med hverandre, og sammensveiset.

Det ordnes med felles bespisning.

Meld tilbake om til de under om dette passer innen 11.08, og hva slags redskap dere kan stille med. Vi trenger en del med motorsager.

Det er viktig at dere melder tilbake slik at vi kan planlegge dugnadene godt.

Vi ber om at medlemmer i hvert hytteområde gir beskjed til kontaktpersonene under.

Vi ber om at medlemmer i hvert hytteområde gir beskjed til kontaktpersonene under.

Reinshommen:     Morten Aareskjold,       99 26 56 47,     e-post:  maare10@online.no

Gruvebyen:       Leif Hunsbedt,           91 33 74 65,     e-post: leif.hunsbedt@erametgroup.com

Kvinavegen:      Arvid Karlsen,           48 01 39 90,     e-post: arvid@tryggprosjekt.no

Løgeheia:        Johanne Karlsen,         91 85 33 24,     e-post: joha-ka@lyse.net

 

Oppgradering av vinterløyper – DUGNAD