Det kalles inn til årsmøte i Knaben Utvikling

Vanlige årsmøtesaker.

 

Forslag må være styret i hende innen 18. mai