Det blir Årsmøte i Knaben Utvikling

På Knaben Leirskole fredag 26. mai kl 15.30

 

Forslag må være styret i hende senest 19. mai