Dugnad i og rundt gruva

Annet forfallende arbeid

Her er det noe å gjøre for alle som har lyst til å bidra