Det inviteres til åpent møte om på Utsikten Hotell om villrein og villreinfjell

https://www.kvinesdal.kommune.no/services-kvinesdal/jord-og-skogbruk/5146-mens-vi-venter-pa-dyra-ope-mote-om-villrein-og-villreinfjell-pa-utsikten-hotell-i-kvinesdal