Knaben Molybdengruver ble 3. mars 1943 angrepet av 10 engelske fly.

16 nordmenn mistet livet.

I år er det 75 år siden angrepet, og det vil bli et minnearrangment.

12.30 Ved minnestøtta

13.30 Musikkinslag i Knaben kapell

14.30 Samling i kjelleren under butikken (For inviterte)