Skitrekket starter sin dugnad kl 10.00, og Kvinavegen sin dugnad i Stutedalen kl 09. Velkommen!

Skitrekk
Det blir dugnadsdag på skitrekket lørdag 3. oktober kl 10.00-14.00.

Servering av pølser kl 14.00.

Følgende oppgaver ønskes utført:

• Heve barnebåndet

• Rydding av løypetraseer.

• Lage skistativ

• Inne-arbeid

Stutedalen

Kvinavegen arrangerer dugnadsdag i Stutedalen kl 09.

Det blir ryddig av ny skitrase. Ta gjerne med motorsag.

Kontaktperson Jarle – jso@avito.no

Vennligst ta med hansker, sag/øks, utesaks etc til dugnaden – enten du skal i Stutedalen eller på skitrekket.

 

Nb!

I hele oktober blir det salg av sesongkort til 25% rabatt.

Skriv deg opp på listen på trekket denne dagen eller send mail til Sissel på olavhar@online.no