Melding fra IRS Miljø

20150513_144125

Etter at hyttecontaineren ved Knaben Camping ble flyttet, er det enkelte som nå overlater avfallet til Knaben Landhandel og butikkens container. IRS håper at dere vil benytte hyttecontaineren på Tippen eller ved Renseanlegget (nær skitrekket). Alle i Gruvebyen fikk denne meldinga på sms i går tirsdag. Husk å videreformidle dette hvis dere leier bort hytta/huset/ […]

Les mer...»

Politisk behandling; Neste fase for Knabenprosjektet

20150808_151402

Behandling i Kommunestyret – 25.01.2017 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak •Kvinesdal kommune fortsetter utviklingsarbeidet på Knaben basert på dagens drift av leirskolen, supplert med et nytt utviklingsprosjekt: «Destinasjon Knaben». •Alle inntekter fra salg av kommunale tomter på Knaben skal øremerkes utviklingsarbeid på Knaben. •Regnskapsoverskudd på Knaben leirskole skal om mulig øremerkes utviklingsarbeid på […]

Les mer...»

Info fortetting

CreJo in Knaben 2016-8

For informasjon om områdene i Gruvebyen som kan fortettes etter Kommunedelplanen av 2011; se www.kommunekart.com > Kommunedelplan > Kvinesdal > Let fram Knaben. De mørkebrune områdene kan fortettes, dvs A09, A10, A11,A12, A14. De lysebrune er allerede bygd ut. Det ligger ikke inne fortetting i Gruvebakken. Som du vil se av kartet så kan man […]

Les mer...»

Hold området rundt søppelcontainerne ryddig

DSC_0019

Vær vennlig å se til at ALT søppel plasseres i containerne, og ikke på utsiden. Nylig var det plassert bæreposer og trevirke på utsiden av containerne ved renseanlegget. Dette er unødvendig. Søppelavfall av størrelse kan levers på Øyesletta (ved Eramet) eller på Erikstemmen i Flekkefjord. http://erikstemmen.no/index.php/aapningstider/ Nb!  IRS sin mobile gjenvinningsstasjon kommer til Knaben lørdag 13. mai, […]

Les mer...»

Åpent svømmebasseng?

Svømmebasseng inkludert

Det er en del hyttefolk som ønsker å benytte leirskolen sitt svømmebasseng. Vi har en slik ordning i noen år, og det hr fungert rimelig greit. Men for å få dette til, er vi avhengige av at foreldre eller andre stiller opp som vakter på frivillig basis.   Er det noe du kan tenke deg, […]

Les mer...»

Knaben Nytt har gått i trykken

Westernbyen

Medlemmer av Knabens Venner kan nå vente seg neste nummer av Knaben Nytt i posten. Denne gangen har bladet en artikkel om filmen som ble spilt inn på Knaben på ettersommeren. Du kan lese om den lokale helgenen Besse i Knaben, som man mener levde på Knaben rundt reformasjonen. Der er flere andre mindre artikler […]

Les mer...»

Snart tid for å søke om helgeleie

CreJo in Knaben 2016-5

Første februar fordeler leirskolen høsthelgene. Så hvis du eller din gruppe har et ønske om å leie Knaben leirskole, må skolen kontaktes før 1. februar. Send en mail til knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no

Les mer...»

Ledig vinterhelg på leirskolen

x15052015215442199332502

Det har faktisk blitt en ledig helg på leirskolen. Så hvis du er medlem i ei gruppe, ei forening eller et lag, så er det mulig å få leie leirskolen 31. mars – 2.april. Det vil si helga FØR palmehelga!   Her blir det første mann-til-mølla For priser ser her : http://www.knaben.no/knaben-leirskole/priser/ ØNSKER DU Å LEIE […]

Les mer...»

TREKNING PÅ KNABEN VENNERS BØKER

Foto:Adam Read

Knabens Venner arrangerte lille nyttårsaften basar i kapellet. Det var fullsatt og god stemning. Det var trekning på bøkene, som på forhånd var lagt ut for salg: Trekning av loddbøker i forbindelse med Nyttårsbasaren 2016.   Knabens Historie 4 bind Trukket på lodd nr. 801 Ellen Kvinen Pettersen   Årskort for barn, Knaben Alpinsenter Trukket […]

Les mer...»