Svømmebassenget i påsken

Svřmmehall med thermoteppe

Det er mye fram og tilbake når det gjelder om svømmebassenget blir åpent. Men det er nå klart at det KUN blir åpent “PALMELØRDAG” 8. april kl 17.00 – 18.30 Inngangspneger kr 30,- pr person.     Det har blitt arbeidet for at bassenget også kunne være åpent på skjærtorsdag. Det lar seg dessverre IKKE […]

Les mer...»

Knaben-Nytt nr 65

IMG_1694

Den 65. utgaven av Knaben-Nytt har nå gått i trykken. Det betyr at medlemmer av Knabens Venner kan vente seg bladet i posten før påske. Denne gang kan en lese om ny turisthytte i Knabeheia, merking av sommerløype til Knabekniben, litt om programmet for årets Knabedag. Så er det en lengre artikkel om Knaben for […]

Les mer...»

Før sommerferien lover NRK digitaler radiosignaler også på Knaben.

radio

Tekst: Svein Løvland/Avisen Agder Publisert: 24.03.2017 kl 06:49 Manglende DAB-dekning i Kvinesdal har vært påpekt av flere nå tre måneder før det gjennomføres slukking av FM-nettet for de fleste radiostasjoner bortsett fra nærradioer. – Distribusjonssjefen i NRK har bekreftet at det er bestilt en ny DAB sender til Knaben, forteller ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) […]

Les mer...»

Melding fra IRS Miljø

20150513_144125

Etter at hyttecontaineren ved Knaben Camping ble flyttet, er det enkelte som nå overlater avfallet til Knaben Landhandel og butikkens container. IRS håper at dere vil benytte hyttecontaineren på Tippen eller ved Renseanlegget (nær skitrekket). Alle i Gruvebyen fikk denne meldinga på sms i går tirsdag. Husk å videreformidle dette hvis dere leier bort hytta/huset/ […]

Les mer...»

Politisk behandling; Neste fase for Knabenprosjektet

20150808_151402

Behandling i Kommunestyret – 25.01.2017 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak •Kvinesdal kommune fortsetter utviklingsarbeidet på Knaben basert på dagens drift av leirskolen, supplert med et nytt utviklingsprosjekt: «Destinasjon Knaben». •Alle inntekter fra salg av kommunale tomter på Knaben skal øremerkes utviklingsarbeid på Knaben. •Regnskapsoverskudd på Knaben leirskole skal om mulig øremerkes utviklingsarbeid på […]

Les mer...»

Info fortetting

CreJo in Knaben 2016-8

For informasjon om områdene i Gruvebyen som kan fortettes etter Kommunedelplanen av 2011; se www.kommunekart.com > Kommunedelplan > Kvinesdal > Let fram Knaben. De mørkebrune områdene kan fortettes, dvs A09, A10, A11,A12, A14. De lysebrune er allerede bygd ut. Det ligger ikke inne fortetting i Gruvebakken. Som du vil se av kartet så kan man […]

Les mer...»

Hold området rundt søppelcontainerne ryddig

DSC_0019

Vær vennlig å se til at ALT søppel plasseres i containerne, og ikke på utsiden. Nylig var det plassert bæreposer og trevirke på utsiden av containerne ved renseanlegget. Dette er unødvendig. Søppelavfall av størrelse kan levers på Øyesletta (ved Eramet) eller på Erikstemmen i Flekkefjord. http://erikstemmen.no/index.php/aapningstider/ Nb!  IRS sin mobile gjenvinningsstasjon kommer til Knaben lørdag 13. mai, […]

Les mer...»

Åpent svømmebasseng?

Svømmebasseng inkludert

Det er en del hyttefolk som ønsker å benytte leirskolen sitt svømmebasseng. Vi har en slik ordning i noen år, og det hr fungert rimelig greit. Men for å få dette til, er vi avhengige av at foreldre eller andre stiller opp som vakter på frivillig basis.   Er det noe du kan tenke deg, […]

Les mer...»

Knaben Nytt har gått i trykken

Westernbyen

Medlemmer av Knabens Venner kan nå vente seg neste nummer av Knaben Nytt i posten. Denne gangen har bladet en artikkel om filmen som ble spilt inn på Knaben på ettersommeren. Du kan lese om den lokale helgenen Besse i Knaben, som man mener levde på Knaben rundt reformasjonen. Der er flere andre mindre artikler […]

Les mer...»