Kommunedelplan for Knaben – Forslag til planprogram

Forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune har vedtatt planprogram for kommunedelplan for Knaben. Planprogrammet er nå lagt ut for offentlig ettersyn, og evnetuelle innspill, merknader eller opplysninger av intereresse for planarbeidet bes være innkommet Kvinesdal kommune 01.01.10. Planprogrammete rlagt ut på kommunens hjemmeside kommunens.Trykk på linken under: http://www.kvinesdal.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2684&Category.ID=5120

Les mer...»

Knaben ILs klubbhus kan leies

Knabens Idrettslag leier ut sitt klubbhus for overnatting. Huset passer utmerket til familer og mellomstore grupper. Lagets styre har fra august 2009 fastsatt nye priser

Les mer...»

Solheim lovet penger

Da Erik Solheim befarte Knaben fredag 21. august lovet han at det skal settes av penger til sikring av sandeponiet på 2010-budsjettet. I en pressekonferanse på leirskolen forklarte han videre at han ikke tidligere hadde vært oppmerksom på de problemer som sanddeponiet medfører. Men etter at lokale krefter hadde underrettet ham, hadde han fått fortgang […]

Les mer...»

Sommeråpent i Knaben Gruvemuseum

Knaben Gruvemuseum blir åpent i juliOnsdager kl. 10.00 – 17.00Lørdager kl. 10.00 – 17.00Søndager kl 10.00 – 17.00 Omvisning i gruva kun etter avtale: Se ogsåhttp://www.kvinesdal.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2391&Category.ID=5123 Spørsmål kan rettes til 38 35 77 00

Les mer...»

Møter i Knaben Vel

Knaben Vel, som består av dem som har hus eller leiligheter i den gamle gruvebyen har årsmøte. Det nyvalgte styret har også hatt styremøte.

Les mer...»

Det er ikke påske hele året……..

Det kommer masse spørsmål om hvordan det går med butikken på Knaben. Det erklart at det finnes utfordringe for at butikken skal bestå. Men det er et uttalt ønske, både fra familien som eier og driver butikken, fra de som arbeider der, og ikke minst fra de fleste av brukerne. Uten butikk, vil Knaben som […]

Les mer...»

Årsmøte Knaben Utvikling avholdt

Årsmøtet ble holdt 30. april med godt frammøte. Det blir komme eget referat fra møtet. Her kan du se referat fra årsmøtet, årsmelding og revidert regnskap   Knaben Utvikling BA 4473 KVINLOG Organisasjonsnummer 987 618 493   SAKSLISTE ÅRSMØTE KNABEN UTVIKLING Knaben Leirskole Torsdag 30. april kl. 19.00   Sak 1 Åpning Valg av dirigent Merknader til […]

Les mer...»

KONFIRMASJON I KNABEN KAPELL

KONFIRMASJON I KNABEN Kristiane Helle, Anne Bjørg Lindefjeld og Tone Karin Harbakk Mygland blir konfirmert i Knaben Kapell 21.mai. kl. 11.00 Det er sokneprest Gunnar Trægde Pedersen som er prest. Det blir også sang og musikk i gudstjenesten Lena Gallatin spiller kornett og Tove Helle med fleire syng.     VELKOMMEN

Les mer...»