NorDan sponser nye glass

Knabens Venner har startet arbeidet med å restaurere det gamle stigerkontoret. Der var her gruvearbeideren stemplet sitt timekort før de gikk inn i selve gruva. Nå vil det bli et lager av hjelmer her, og med tiden håper vi også å få et toalett. Alle de gamle vinduene var knust. Men vindusfabrikken NorDan sponser nye […]

Les mer...»

Mye folk på folkemøte.

Her er noen bilder fra fredagens åpne folkemøte om ny kommundelplan for Knaben. I alt 70 personer var til stede. Odd Omland åpnet møtet, mens Torhild Eikeland fra arkitektfirma Kristiansen og Selmer-Olsen orienterte om hvor langt en har kommet i planarbeidet, og hva en en foreløpig har kommet fram til. Kommunedelplanen følger i store trekk […]

Les mer...»

Folkemøte om kommunedelplan

  Knaben Kapell Fredag 14. april kl 18.30    FOLKEMØTE FOR KOMMUNDELSPLAN FOR KNABEN FREDAG 14.5.10.10 KL 18.30 I KNABEN KAPELL   ·       Generell orientering om planer for Knaben ·        Orientering om forslaget til kommunedelsplan for Knaben ·        Innspill og kommentarer til planforslaget ·        Eventuelt   Vel møtt!

Les mer...»

Årsmøte i Knaben Utvikling

Årsmøte i Knaben Utvikling  Fredag 14. mai kl 17.30 I Knaben kapell Saksliste:   Knaben Utvikling BA 4473 KVINLOG Organisasjonsnummer 987 618 493   SAKSLISTE ÅRSMØTE KNABEN UTVIKLING Knaben kapell Fredag 14. mai kl 17.30   Sak 1 Åpning Valg av dirigent Merknader til innkalling og saksliste Valg av referent Valg av to til å skrive under […]

Les mer...»

Kvinesdal på langs er allerede fulltegnet!!

Det er nå klart for årets utgave av Kvinesdal på langs. Dette løpet ble arrangert for føste gang i 2008. Da var det ca 80 påmeldte. man håper på like mange i år: Løpet starter fra småbåthavna på Feda. man går til fots, man kan bruke sykkel eller rulleski. Til slutt kommer man i mål […]

Les mer...»

Årsmøte i Knaben Vel

  KNABEN VEL     INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2009   Sted:   Knaben Kapell   Tid:     Fredag 2. april, 2010 kl 1800.     Saksliste:         1.        Valg av møteleder.        Godkjenning av innkalling.        Valg av 2 referenter.        Behandling av styrets årsmelding. (Vedl. 1)        Behandling og […]

Les mer...»

Leirskolens svømmebasseng rehabiliteres

Kvinesdal kommune Teknisk Etat           Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref: Dato: 3923/2010 – 2008/524 D20 Sigbjørn Skjekkeland     18.03.2010   Tilbud på anbudsbeskrivesle rehabilitering svømmehall- Knaben Leirskole.   Kvinesdal kommune v/ Teknisk drift ønsker å innhente tilbud på utarbeidelse av en detaljet anbudsbeskrivelse for oppgradering av svømmehall Knaben Leirskole.   […]

Les mer...»

Lorderennet 2010

Lorderennet 2010 Hold  av Langfredag ,- da blir det turløp til Lordehytta.    Skirennet har en konkurranseklasse og en turklasse. Alle må ha med sekk som skal inneholde drikke og ekstra klær. Løpet er ca 17 km inn til Lordehytta som er målet.  Fristil med klassiske spor. Det blir en drikkestasjon ved Knaberøysa, ca 9 km. Drikke […]

Les mer...»

Behov for å få feid pipa?

  Feiermester Frank Berthelsen kan feie piper på Knaben for kr 200 +moms.   Han vil helst ha min. 10 stk før han tar turen opp.  Interesserte  kan ringe han på mobil 99153406 og så samler han opp. Det er greiest hvis hver og en tar direkte kontakt med feieren. Når det er nok som […]

Les mer...»