Frifond for Knaben

Formannskapet i Kvinesdal Kommune har vedtatt et frifond til framtidig bruk på Knaben. Knaben Sameie (grunneierne) er enige i at det oppretes et slikt fond. Når det bygsles nye hyttetomter på Knaben, vil det i tillegg til tomteprisen komme en avgift på kr 60.000,-. Halvparten av dette beløpet går inn i frifondet. Fondet skal disponeres av ei […]

Les mer...»

Leirskolekatalogen

Under et leirskoleopphold blir det tatt veldig mange bilder, både av elever, klasselærere og andre. Nå blir det mulig å samle bilder fra ulike deler av aktivitetene i en egen leirskoledagbok. Som flere andre leirskoler i Norge, har vi nå inngått et samarbeide med www.fovea.no om å få laget slike dagbøker. Leirskolens personale vil under oppholdet […]

Les mer...»

Kommunedelplan for Knaben – Forslag til planprogram

Forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune har vedtatt planprogram for kommunedelplan for Knaben. Planprogrammet er nå lagt ut for offentlig ettersyn, og evnetuelle innspill, merknader eller opplysninger av intereresse for planarbeidet bes være innkommet Kvinesdal kommune 01.01.10. Planprogrammete rlagt ut på kommunens hjemmeside kommunens.Trykk på linken under: http://www.kvinesdal.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2684&Category.ID=5120

Les mer...»

Knaben ILs klubbhus kan leies

Knabens Idrettslag leier ut sitt klubbhus for overnatting. Huset passer utmerket til familer og mellomstore grupper. Lagets styre har fra august 2009 fastsatt nye priser

Les mer...»

Solheim lovet penger

Da Erik Solheim befarte Knaben fredag 21. august lovet han at det skal settes av penger til sikring av sandeponiet på 2010-budsjettet. I en pressekonferanse på leirskolen forklarte han videre at han ikke tidligere hadde vært oppmerksom på de problemer som sanddeponiet medfører. Men etter at lokale krefter hadde underrettet ham, hadde han fått fortgang […]

Les mer...»

Sommeråpent i Knaben Gruvemuseum

Knaben Gruvemuseum blir åpent i juliOnsdager kl. 10.00 – 17.00Lørdager kl. 10.00 – 17.00Søndager kl 10.00 – 17.00 Omvisning i gruva kun etter avtale: Se ogsåhttp://www.kvinesdal.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2391&Category.ID=5123 Spørsmål kan rettes til 38 35 77 00

Les mer...»

Møter i Knaben Vel

Knaben Vel, som består av dem som har hus eller leiligheter i den gamle gruvebyen har årsmøte. Det nyvalgte styret har også hatt styremøte.

Les mer...»