Påskeskirenn

Kvinavegen Hyttevel arrangerer renn hos Knaben- Ski- og Aktivitetssenter langfredag kl 14.00 Påmelding fra kl 13.30 For informasjon se her  

Les mer...»

Ny Velforening på Knaben

Etter lengere tids planlegging ble det i påsken encdelig stiftet en ny velforneing på Knaben. Den har fått navnet "Pølsemakerveien Vel". Dette fordi alle som har boiig i denne gaten har arbeidet inne faget pølsemakeri. I tillegg er det like innenfor gaten et kioskbygg. Allerede 2. påskledag er det planlagt åpen kiosk. Spørsmål kan rettes […]

Les mer...»

Utviklingssamling på og om Knaben

  Utviklingssamling på Knaben Langfredag. Kl. 16.30 – 18.30 i Kapellet på Knaben. Som en del av forstudien, som nå er satt i gang blir det avholdt en utviklingssamling. Samlingen vil ha fokus på sterke og svake sider, samt mulighet og trusler som vi ser for den videre utviklingen av Knaben som reiselivsdestinasjon sommer og […]

Les mer...»

Minnemarkering etter 3. mars 1943

Søndag 3. mars er det 70 år siden Knaben første gang ble bombet. Knabens Venner øsnker å lage en minnestund om dette.   Kl 14.00      Blomsterpålegging ved minnestøtta ca kl 14.45  Minnegudstjeneste i Kapellet, ved prest Reidulf Ljøkjell                     Musikk ved ASrne Stakkeland, Ole Z Torkildsen og flere                     Fortellinger                     Kaffe Bilkortesje med 16 kister […]

Les mer...»

Knaben Challenge

Eiriks Minne arrangerer Big Jump – konkurranse på Knaben Ski – og aktivitetssenter, lørdag 2. mars. Det vil bli konkurranse for både ski og snowboard. TARE-TV laget film http://www.taretv.no/?p=2793 Påmelding skjer på plassen, samme dag mellom kl. 10 – 11.30. Konkurransen startet kl. 12.00. Det vil være mulig å teste hoppet mellom kl. 11.00 – […]

Les mer...»

Knaben får fiberbreibånd

Kvinesdal kommune har i sitt budsjett innarbeidet penger for å få breibånd til Knaben. Kommunestyret gjorde 13. februar vedtak om å inngå kontrakt med Telenor om bygging av breibånd innenfor en ramme av 3.1 millioner kroner. Det ligger an til at fiber blir strukket til Knaben i løpet a våren 2013 NÅ ER DET OPP TIL DEM SOM HAR ØNSKET FIBER OG […]

Les mer...»

Svømmebassenget åpent i vinterferien

I Rogalands vinterferie vil leirskolen svømmebassegn være åpent for hyttefolk og andre brukere. Tirsdag og torsdag er kl 16.30 – 18.00   Hvis bassenget skal holdes åpent i helger senere i vinter, er vi avhengige av at voksne melder seg frivillig til å sitte vakt. Interesserte kan snarest melde seg til post@knabenleirskole.no  

Les mer...»

Årsmøte i Knaben utvikling

I alt 16 personer var til stede under årsmøtet i Knaben Utvikling. Møtet ble rakst gjennomført med årsmelding, regnskap, budsjett og valg. Her finner du referat fra årsmøtet. Se også : http://www.knabenleirskole.no/?vis=nyhet&id=10620    

Les mer...»

Kulvert tatt i bruk

Kulverten som er laget under hovedvegen er nå tatt i bruk. Dette betyr at man nå kan gå under hvoedvegen uten å ta av seg skiene. Tidligere har det også vært slik at man har måttet gå på veien fra Storbrakka og ned til Stølen. Dette hadde harm ikek alltid vært like lett, ofte hr […]

Les mer...»