Reguleringsplan for Reinshommen

Forvaltningsutvalget i Kvinesdall kommune har vedtatt å sende forslag til Reguleringsplan for Reinshommen ut på høring. Planen viser blant annet hvordan man har tenkt å legge ny løype gjennom hyttefeltet i Reinshommen. Man ønsker en løsning der man får slipper å krysse bilveier. Forslag til reguleringspan har løsning på dette. Se på linken: http://innsyn.kvinesdal.kommune.no/Publikum/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26ParamCount%3D2%26UB_ID%3D12289%26SakType%3DSaksFremlegg Høringsfristen […]

Les mer...»

Årsmøte i Knaben Vel

   KNABEN VEL har årsmøte i Kapellet Langfredag, 29. mars  kl 1900. På årsmøtet vil løypekontingent bli drøftet. Saker som ønskes tatt opp må sendes formannen Dag Daland mailto:dag.daland@vegvesen.no> dag.daland@vegvesen.no   innen 1. mars 2013   Ellers vanlig årsmøtesaker   I forkant av årsmøtet kl 16.30 blir det åpent møte om Knaben nå – og Knaben […]

Les mer...»

Samling ved Knaben Fjellcamp – Bergetjørn

1. påskedag arrangerer Knabens Venner samling ved Knaben Fjellcamp (BUIN) Arrangementet er åpent for alle. Deltakerne velger selv når og hvor de vil starte. Men langs den oppkjørte skiløypa vil det ligge ute noen poster med oppgaver/spørsmål. Det blir trekning på gevinster. Kl 13.00 blir det friluftsgudstjeneste ved prest Anders Mathias Larsen   Utdeling av […]

Les mer...»

Påskeskirenn

Kvinavegen Hyttevel arrangerer renn hos Knaben- Ski- og Aktivitetssenter langfredag kl 14.00 Påmelding fra kl 13.30 For informasjon se her  

Les mer...»

Ny Velforening på Knaben

Etter lengere tids planlegging ble det i påsken encdelig stiftet en ny velforneing på Knaben. Den har fått navnet "Pølsemakerveien Vel". Dette fordi alle som har boiig i denne gaten har arbeidet inne faget pølsemakeri. I tillegg er det like innenfor gaten et kioskbygg. Allerede 2. påskledag er det planlagt åpen kiosk. Spørsmål kan rettes […]

Les mer...»

Utviklingssamling på og om Knaben

  Utviklingssamling på Knaben Langfredag. Kl. 16.30 – 18.30 i Kapellet på Knaben. Som en del av forstudien, som nå er satt i gang blir det avholdt en utviklingssamling. Samlingen vil ha fokus på sterke og svake sider, samt mulighet og trusler som vi ser for den videre utviklingen av Knaben som reiselivsdestinasjon sommer og […]

Les mer...»

Minnemarkering etter 3. mars 1943

Søndag 3. mars er det 70 år siden Knaben første gang ble bombet. Knabens Venner øsnker å lage en minnestund om dette.   Kl 14.00      Blomsterpålegging ved minnestøtta ca kl 14.45  Minnegudstjeneste i Kapellet, ved prest Reidulf Ljøkjell                     Musikk ved ASrne Stakkeland, Ole Z Torkildsen og flere                     Fortellinger                     Kaffe Bilkortesje med 16 kister […]

Les mer...»

Knaben Challenge

Eiriks Minne arrangerer Big Jump – konkurranse på Knaben Ski – og aktivitetssenter, lørdag 2. mars. Det vil bli konkurranse for både ski og snowboard. TARE-TV laget film http://www.taretv.no/?p=2793 Påmelding skjer på plassen, samme dag mellom kl. 10 – 11.30. Konkurransen startet kl. 12.00. Det vil være mulig å teste hoppet mellom kl. 11.00 – […]

Les mer...»

Knaben får fiberbreibånd

Kvinesdal kommune har i sitt budsjett innarbeidet penger for å få breibånd til Knaben. Kommunestyret gjorde 13. februar vedtak om å inngå kontrakt med Telenor om bygging av breibånd innenfor en ramme av 3.1 millioner kroner. Det ligger an til at fiber blir strukket til Knaben i løpet a våren 2013 NÅ ER DET OPP TIL DEM SOM HAR ØNSKET FIBER OG […]

Les mer...»