Hver søndag fram til og med 14. august kl 13.00 vil det bli omvisning i besøksgruva

Møte opp ved heishuset kl 13.00

Arne Johnsen (8) Arne Johnsen (7) Arne Johnsen (6)