Selv om det snør ganske kraftig på Knaben, er det kun små muligheter for at skitrekket kan åpnes i løpet av uka.

Elevene fra Liknes skole, som skal være på leirskolen i uke 5, behøver derfor IKKE å ta med seg alpinski. La dem være hjemme.

Imidlertid er det et håp om at trekket vil kunne åpnes til lørdag 2. februar.
Da skal det også være førstehjelpskurs i bakken.