Gyland Røde Kors Hjelpekorps har beredskap på Knaben hele påsken.

Trenger du hjelp kan du ringe et av følgende telefonnummer

Kevin Stølen 979 58 566

Mindor Mæland 476 854

Elisabeth Djupnes 979 69 354

Nytt felles nummer til legevakt over hele Norge 116117

 

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse